Premena ft (stôp) za minútu na míle za hodinu, ft/min na mph.

Koeficientom premeny je 1/88; teda 1 ft (stopa) za minútu = 0.011363636342023 míle za hodinu. Inými slovami údaj v ft/min delíme 88.000000167372 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 ft/min je koľko mph? alebo premeňte ft/min na mph. Prepočet ft/min na mph.

Výsledok premeny:

120 ft/min = 1.36364 mph

120 ft (stôp) za minútu je 1.36364 míle za hodinu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »