Premena míľ za hodinu na uzly, mph na kt.

Koeficientom premeny je 0.86897624223256; teda 1 míľa za hodinu = 0.86897624223256 uzla. Inými slovami údaj v mph delíme 1.150779447584 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 10 mph je koľko kt? alebo premeňte mph na kt. Prepočet mph na kt.

Výsledok premeny:

120 mph = 104.27715 kt

120 míľ za hodinu je 104.27715 uzla.


mph


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)


Premeny jednotiek rýchlosti v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »