Premena ft (stôp) za minútu na kilometre za hodinu, ft/min na km/h.

Koeficientom premeny je 0.0182879999722; teda 1 ft (stopa) za minútu = 0.0182879999722 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v ft/min delíme 54.680665 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/min je koľko km/h? alebo premeňte ft/min na km/h. Prepočet ft/min na km/h.

Výsledok premeny:

1 ft/min = 0.01829 km/h

1 ft (stopa) za minútu je 0.01829 kilometra za hodinu.


ft/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)