Premena ft (stôp) za sekundu na uzly, ft/s na kt.

Koeficientom premeny je 0.59248380039532; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 0.59248380039532 uzla. Inými slovami údaj v ft/s delíme 1.6878098596667 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 70 ft/s je koľko kt? alebo premeňte ft/s na kt. Prepočet ft/s na kt.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 0.59248 kt

1 ft (stopa) za sekundu je 0.59248 uzla.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)