Premena ft (stôp) za sekundu na metre za sekundu, ft/s na m/s.

Koeficientom premeny je 0.3047999995367; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 0.3047999995367 metra za sekundu. Inými slovami údaj v ft/s delíme 3.2808399 aby sme dostali údaj v m/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/s je koľko m/s? alebo premeňte ft/s na m/s. Prepočet ft/s na m/s.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 0.3048 m/s

1 ft (stopa) za sekundu je 0.3048 metra za sekundu.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)