Premena ft (stôp) za sekundu na míle za hodinu, ft/s na mph.

Koeficientom premeny je 0.681818180521; teda 1 ft (stopa) za sekundu = 0.681818180521 míle za hodinu. Inými slovami údaj v ft/s delíme 1.46666666946 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft/s je koľko mph? alebo premeňte ft/s na mph. Prepočet ft/s na mph.

Výsledok premeny:

1 ft/s = 0.68182 mph

1 ft (stopa) za sekundu je 0.68182 míle za hodinu.


ft/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)