Premena kilometrov za hodinu na centimetre za sekundu, km/h na cm/s.

Koeficientom premeny je 27.7777777778; teda 1 kilometer za hodinu = 27.7777777778 centimetra za sekundu. Inými slovami údaj v km/h násobíme 27.7777777778 aby sme dostali údaj v cm/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 km/h je koľko cm/s? alebo premeňte km/h na cm/s. Prepočet km/h na cm/s.

Výsledok premeny:

1 km/h = 27.77778 cm/s

1 kilometer za hodinu je 27.77778 centimetra za sekundu.


km/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)