Premena kilometrov za hodinu na ft (stopy) za minútu, km/h na ft/min.

Koeficientom premeny je 54.680665; teda 1 kilometer za hodinu = 54.680665 ft (stôp) za minútu. Inými slovami údaj v km/h násobíme 54.680665 aby sme dostali údaj v ft/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 km/h je koľko ft/min? alebo premeňte km/h na ft/min. Prepočet km/h na ft/min.

Výsledok premeny:

1 km/h = 54.68067 ft/min

1 kilometer za hodinu je 54.68067 ft (stôp) za minútu.


km/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)