Premena kilometrov za hodinu na metre za minútu, km/h na m/min.

Koeficientom premeny je 16.6666666667; teda 1 kilometer za hodinu = 16.6666666667 metra za minútu. Inými slovami údaj v km/h násobíme 16.6666666667 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 km/h je koľko m/min? alebo premeňte km/h na m/min. Prepočet km/h na m/min.

Výsledok premeny:

1 km/h = 16.66667 m/min

1 kilometer za hodinu je 16.66667 metra za minútu.


km/h


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)