Premena uzlov na ft (stopy) za sekundu, kt na ft/s.

Koeficientom premeny je 1.68780985967; teda 1 uzol = 1.68780985967 ft (stôp) za sekundu. Inými slovami údaj v kt násobíme 1.68780985967 aby sme dostali údaj v ft/s. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko ft/s? alebo premeňte kt na ft/s. Prepočet kt na ft/s.

Výsledok premeny:

1 kt = 1.68781 ft/s

1 uzol je 1.68781 ft (stôp) za sekundu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)