Premena uzlov na kilometre za hodinu, kt na km/h.

Koeficientom premeny je 1.852; teda 1 uzol = 1.852 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v kt násobíme 1.852 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko km/h? alebo premeňte kt na km/h. Prepočet kt na km/h.

Výsledok premeny:

1 kt = 1.852 km/h

1 uzol je 1.852 kilometra za hodinu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)