Premena uzlov na míle za hodinu, kt na mph.

Koeficientom premeny je 1.15077944758; teda 1 uzol = 1.15077944758 míle za hodinu. Inými slovami údaj v kt násobíme 1.15077944758 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 kt je koľko mph? alebo premeňte kt na mph. Prepočet kt na mph.

Výsledok premeny:

1 kt = 1.15078 mph

1 uzol je 1.15078 míle za hodinu.


kt


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)