Premena metrov za minútu na kilometre za hodinu, m/min na km/h.

Koeficientom premeny je 0.06; teda 1 meter za minútu = 0.06 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v m/min delíme 16.666666666667 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/min je koľko km/h? alebo premeňte m/min na km/h. Prepočet m/min na km/h.

Výsledok premeny:

1 m/min = 0.06 km/h

1 meter za minútu je 0.06 kilometra za hodinu.


m/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)