Premena metrov za minútu na míle za hodinu, m/min na mph.

Koeficientom premeny je 0.03728227152; teda 1 meter za minútu = 0.03728227152 míle za hodinu. Inými slovami údaj v m/min delíme 26.8224000102 aby sme dostali údaj v mph. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/min je koľko mph? alebo premeňte m/min na mph. Prepočet m/min na mph.

Výsledok premeny:

1 m/min = 0.03728 mph

1 meter za minútu je 0.03728 míle za hodinu.


m/min


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)