Premena metrov za sekundu na uzly, m/s na kt.

Koeficientom premeny je 1.94384449244; teda 1 meter za sekundu = 1.94384449244 uzla. Inými slovami údaj v m/s násobíme 1.94384449244 aby sme dostali údaj v kt. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 m/s je koľko kt? alebo premeňte m/s na kt. Prepočet m/s na kt.

Výsledok premeny:

1 m/s = 1.94384 kt

1 meter za sekundu je 1.94384 uzla.


m/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)