Premena milimetrov za sekundu na metre za minútu, mm/s na m/min.

Koeficientom premeny je 0.06; teda 1 milimeter za sekundu = 0.06 metra za minútu. Inými slovami údaj v mm/s delíme 16.6666666667 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 mm/s je koľko m/min? alebo premeňte mm/s na m/min. Prepočet mm/s na m/min.

Výsledok premeny:

1 mm/s = 0.06 m/min

1 milimeter za sekundu je 0.06 metra za minútu.


mm/s


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)