Premena míľ za hodinu na metre za minútu, mph na m/min.

Koeficientom premeny je 26.822400010245; teda 1 míľa za hodinu = 26.822400010245 metra za minútu. Inými slovami údaj v mph násobíme 26.822400010245 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 mph je koľko m/min? alebo premeňte mph na m/min. Prepočet mph na m/min.

Výsledok premeny:

1 mph = 26.8224 m/min

1 míľa za hodinu je 26.8224 metra za minútu.


mph


Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)