Prevod metrov za minútu na kilometre za hodinu, m/min na km/h.

Koeficientom prevody je 0.06; teda 1 meter za minútu = 0.06 kilometra za hodinu. Inými slovami údaj v m/min delíme 16.666666666667 aby sme dostali údaj v km/h. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 m/min je koľko km/h?

m/min

Výsledok prevodu:

1 m/min = 0.06 km/h

1 meter za minútu je 0.06 kilometra za hodinu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)