Prevod metrov za sekundu na metre za minútu, m/s na m/min.

Koeficientom prevody je 60; teda 1 meter za sekundu = 60 metrov za minútu. Inými slovami údaj v m/s násobíme 60 aby sme dostali údaj v m/min. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 70 m/s je koľko m/min?

m/s

Výsledok prevodu:

1 m/s = 60 m/min

1 meter za sekundu je 60 metrov za minútu.Zvoliť iné jednotky (rýchlosť)