Pripočítanie týždňov a dní k dátumu

Kalkulačka určí dátum, ktorý vznikne po pripočítaní daného počtu týždňov a dní k zadanému dátumu. Vypočíta súčet dátumu plus daný počet týždňov a dní. Výsledkom je nový dátum.

týždňov     dní