Přičtení týdnů a dní k datu

Kalkulačka určí datum, které vznikne po přičtení daného počtu týdnů a dnů k zadanému datu. Vypočítá součet data plus daný počet týdnů a dnů. Výsledkem je nové datum.

týdnů     dnů