Rovnice kalkulačkaNapíšte rovnicu ktorú chcete vypočítať. Neznámu označte jedným písmenom a-z napr. x,y,z apod. Hravo si poradí s lineárnou rovnicou o jednej neznámej (najjednoduhší prípad). Zlomky v rovnici zapisujte pomocou lomítka / a prípadne použite zátvorky. Neodmietne ani sústavu lineárnych rovníc či kvadratickú rovnicu.

Príklady lineárnych rovníc:

x+x/3+x/4+100=x
z-5(z-6) =34(z+8z+3)
x+x/2+x/3+350=x
(x-2)/3+(x+4)/5=12
1200 = a+6a + (a+3)/(1+5)