Rovnice kalkulačkaNapište rovnici kterou chcete vypočítat. Neznámou označte jedním písmenem a-z např. x, y, z apod. Hravě si poradí s lineární rovnicí o jedné neznámé (najjednoduhší případ). Zlomky v rovnici zapisujte pomocí lomítka / a případně použijte závorky. Neodmítne ani soustavu lineárních rovnic či kvadratickou rovnici.

Příklady lineárních rovnic:

x+x/3+x/4+100=x
z-5(z-6) =34(z+8z+3)
x+x/2+x/3+350=x
(x-2)/3+(x+4)/5=12
1200 = a+6a + (a+3)/(1+5)