Zjednodušenie zlomku


Kalkulačka pre zjednodušovanie a krátenie zlomkov. Zadajte prosím jeden zlomok, desatinné číslo alebo zmiešané číslo (zmiešaný zlomok). Výpočet sa vykonáva vydelením čitateľa a menovateľa NSD (najväčším spoločným deliteľom).

Zobrazí postup zjednodušenia/krátenia zlomku