Zjednodušení zlomku


Kalkulačka pro zjednodušení a krácení zlomků. Zadejte prosím jeden zlomek, desetinné číslo nebo smíšené číslo (smíšený zlomek). Výpočet se provádí vydělením čitatele a jmenovatele NSD (největším společným dělitelem).