Kalkulačka súčet zmiešaného čísla a nepravého zlomkuKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

1 3/5 + 11/5 = 19/5 = 3 4/5 = 3,8

Kroky výpočtu

 1. Konverzia zmiešaného čísla 1 3/5 na nepravý zlomok: 1 3/5 = 1 3/5 = 1 · 5 + 3/5 = 5 + 3/5 = 8/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 5. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 5/5 = 5/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 5 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 5 + 3 = 8
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 8) nad menovateľa 5.
 2. Sčítanie: 8/5 + 11/5 = 8 + 11/5 = 19/5
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 5) = 5. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 5 = 25. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Zmiešané čísla v slovných úlohách:


slovné úlohy - viacej »