Príklady pre 6. ročník (šiestakov)

Počet nájdených príkladov: 1799

 • Semiačka
  klicenie Zo 72 navlhčených semien 7/8 vyklíčilo. Koľko semien vyklíčilo?
 • Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: XCVI + CMLXXII
 • Rovnička 3
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu: 5(x-7)+7=4x-16
 • Štvrtina
  quarter Urči neznáme číslo, ktoré je o 1,5 vačšie ako jeho štvrtina.
 • Steny kocky
  kocka-siet Stena kocky má obsah 8 cm štvorcových. Povrch kocky je koľko cm štvorcových?
 • Ihrisko
  playground Ihrisko má tvar štvorca so stranou 64 m. Zo troch strán je oplotené. Jaky má obsah ihrisko a ako je dlhý plot?
 • Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 • Štvornásobok
  powers_2 Štvornásobok čísla 2 na 17 je číslo?
 • Kocka - ľahké
  kvader_1 Vypočítaj povrch kocky s rozmermi 15 cm.
 • Plocha prevody
  plocha Kolko krát je 5 dm2 menej ako 100 m2
 • Potrebujem
  cylinder Potrebujem vypočítať objem valca s výškou 50cm a priemerom 30cm.
 • O koľko
  flower_function O koľko a koľkokrát je väčšie 72.1 ako 0.00721?
 • Tri slony
  elephant_1 Tri slony zožerú tri hromady sena za 150 minút. Za ako dlho zožerie 96 slonov 96 hromád sena?
 • 6th odmocnina
  sqrt_7 Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 • Číslo
  numbers_23 Myslím si číslo. Ak k nemu pripočítam číslo 3 a súčet vydelím mysleným číslom, dostanem číslo 2, ktoré číslo som myslela?
 • Číslo
  fractions_4 Vypočítajte číslo, ktorého 3/4 sú o 2 menšie ako 2/5 jeho dvojnásobku.
 • Nsn
  EisensteinPrimes Vypočítaj najmenší spoločný násobok čísel 120, 660 a 210.
 • Kruh - ľahké 2
  circle_3 Kruh má polomer 6 cm. Vypočítaj a doplň:
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .