Príklady pre 8. ročník (ôsmakov)

Počet nájdených príkladov: 3745

 • Percentá
  calculator_1 Nájdite číslo, z ktorého 5% je toľko, ako 7% zo 45.
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Keď som
  Rodina-01_1 Keď som mal 11 rokov, otec mal 35 rokov. Dnes má môj otec 3× viac rokov než ja. Koľko má rokov?
 • Neznáme číslo 11
  math_4 Ak zväčšíme neznáme číslo o 4%, dostaneme 780. Urč neznáme číslo.
 • Huby/hríby
  huby_2 Eva a Jana nazbierali dohromady 114 húb. Eva našla dvakrát viac ako Jana. Koľko našla každá z nich?
 • Koncert
  cinema2_2 Vstupenky na koncert zdraželi z 18€ na 24€. O koľko percent zdraželi?
 • Pomer, do pomeru
  meter_12 Rozdeľ 2502 dm v pomere 2:4
 • Neznáme číslo XY
  numbers_13 Nájdite neznáme číslo : (9+y) x 6 = 12 x 7 y= ?
 • Pätina
  numbs_5 Pätina daného čísla je o 24 menšia ako dané číslo. Aké je dané číslo?
 • Jablká 2
  jablko Jakub má 13 jabĺk. Má o 30 percent viac ako Samko. Koľko jabĺk má Samko?
 • Odmena 3
  metals Janko a Peter si rozdelili odmenu z brigády tak, že Peter dostal 5/8 z odmeny. Koľko percent dostal z odmeny Janko?
 • Robo a
  stamp_13 Robo a Mišo majú spolu 350 známok. Ak by dal Robo Mišovi 50 známok, mal by Mišo šesťkrát viac známok ako Robo. O koľko menej známok má Robo ako Mišo?
 • Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = -x +4.
 • Dve tretiny 3
  eq222_31 Dve tretiny neznámeho čísla sú 8/7. Koľko je 7/3 z tohto čísla?
 • Prvočísla - nerovnica
  prime_3 Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Percentá - zväčšenie
  percents2_10 O koľko percent je 900 väčšie ako číslo 750?
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Kružnica
  bavlnka Vypočítajte polomer a priemer kružnice, ktorá má dĺžku 11.36 cm.
 • Obvod 23
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .