Príklady pre 9. ročník (pre deviatakov)

Počet nájdených príkladov: 3760

 • Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 • Kombinácie
  combinatorics Napíšte všetky dvojprvkové kombinácie z prvkov a, b, c, d.
 • Nepodarky 2
  nepodarky_2 Z 3820 výrobkov bolo 3792 bezchybných. Koľko percent pripadalo na nepodarky?
 • Kvadrant
  quadrants V ktorom kvadrante leží uhol -1165° ?
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Medaila
  medails Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť zlatú, striebornú a bronzovú medailu medzi 21 súťažiacich?
 • Zväčši
  percent_31 Zväčši číslo 400 o 3,5%
 • Skúšanie
  examination V triede je 21 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať two na vyskúšanie?
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Diferencia
  diff Určte diferenciu AP, ak a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 • Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Lichobežník
  rectangular_trapezoid Sú uhlopriečky v pravouhlom lichobežníku navzájom kolmé a polia uhly?
 • Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 16 hráčov na dve 8 členné družstvá?
 • Nerovnica
  hyperbola (1+3x)/(x-2) > 3
 • Úsečky
  m1 Koľko rôznych úsečiek možno narysovať piatimi bodmi A, B, C, D, E, ak žiadne tri neležia na jednej priamke?
 • Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .