Výpočet dělitelů čísla



Dělitele čísla 21: 1, 3, 7, 21

Počet dělitelů: 4

Součet dělitelů: 32



Zadejte kladné celé číslo a tato kalkulačka spočítá:
• součet jeho dělitelů,
• počet dělitelů
• kompletní seznam dělitelů daného čísla