Lineární Diofantová rovniceLineární Diofantová rovnice má tvar:

ab+bx+cz+...=K
kde x, y, z ... jsou celočíselné neznámé a a, b, c ... a K je celočíselná pravá strana. Kalkulačka umí řešit lineární Diofantové rovnice s kladnými koeficienty a kladnou pravou stranou (tj v oboru přirozených čísel).
        
Např. rovnicí 28x + 30y + 31z = 365 víme zkoumat kolik měsíců v roce může mít 28, 30 a 31 dní. Podobně např. rovnice 2019 = 16x + 3y řeší rozklad přirozeného čísla 2019 do báze 16, 3 ...

Příklady lineárních diofantových rovnic:

 5x+7y=144
a+3b=196
28x+30y+31z=365
23x + 4y - 7x = -3y + 150