Proměna gramů na centimetr krychlový na tuny na metr krychlový, g/cm3 na t/m3.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 gram na centimetr krychlový = 1 tuna na metr krychlový. Jinými slovy údaj v g/cm3 násobíme 1 abychom dostali údaj v t/m3. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v g/cm3 je numericky shodný jako vyjádřený v t/m3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 g/cm3 je kolik t/m3? nebo změňte g/cm3 na t/m3. Přepočet g/cm3 na t/m3.

Výsledek přeměny:

1 g/cm3 = 1 t/m3

1 gram na centimetr krychlový je 1 tuna na metr krychlový.


g/cm3
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)