Proměna gramů na litr na gramy na decimetr krychlový, g/l na g/dm3.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 gram na litr = 1 gram na decimetr krychlový. Jinými slovy údaj v g/l násobíme 1 abychom dostali údaj v g/dm3. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v g/l je numericky shodný jako vyjádřený v g/dm3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 g/l je kolik g/dm3? nebo změňte g/l na g/dm3. Přepočet g/l na g/dm3.

Výsledek přeměny:

1 g/l = 1 g/dm3

1 gram na litr je 1 gram na decimetr krychlový.


g/l
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)