Proměna milimetrů za sekundu na ft (stopy) za minutu, mm/s na ft/min.

Koeficientem přeměny je 0.196850394; tedy 1 milimetr za sekundu = 0.196850394 ft (stopy) za minutu. Jinými slovy údaj v mm/s dělíme 5.0799999922784 abychom dostali údaj v ft/min. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 mm/s je kolik ft/min? nebo změňte mm/s na ft/min. Přepočet mm/s na ft/min.

Výsledek přeměny:

1 mm/s = 0.19685 ft/min

1 milimetr za sekundu je 0.19685 ft (stopy) za minutu.


mm/s


Zvolit jiné jednotky (rychlost)


Přeměny jednotek rychlosti v slovních úlohách

 • Cyklista
  Cyklistické závodiště má tvar kruhu o obsahu 2 ha. Jak dlouho pojede po obvodu cyklista, který ujede za minutu jednu třetinu kilometru?
 • Čerpadlo 3
  Čerpadlo dodává 0,75 hl vody za minutu. Za jak dlouho se náplní nádrž o objemu 10m³. Výsledek napiš v hodinách a minutách
 • Rýchlosti
  Juraj přejde cestou do školy vzdálenost 200 metrů za 165 sekund. Jaká je průměrná rychlost chůze v m/s a km/h?
 • Gepard a antilopa
  Gepard začal pronásledovat antilopu a byla mezi nimi vzdálenost 120 m. Přestože antilopa utíká rychlostí 72 km/hod, gepard ji dostihl za 12 sekund. Jakou rychlostí běžel gepard?
 • Zastávky
  Když autobus staví na zastávkách, jede rychlostí 45 km/h. Kdyby nestavěl, jel by rychlostí 54 km/h. Kolik minut z každé hodiny tráví na zastávkách?
 • Chlapec
  Chlapec projde za hodinu přibližně 8,5 km. Za jaký čas ujede vzdálenost 32 km, pokud si během absolvování trasy udělá dvě přestávky po 30 minut?
 • Letadlo
  Letadlo z Prahy do Varšavy dráha 540 km za 1hodinu 12 minut. Urči pruměrnou rychlost.
 • ZnojmO 2
  Ze Znojma vyjel v 7 hod. ráno nákladní automobil. Jel do Ostravy průměrnou rychlostí 56 km/h. O 15 min později vyjel z Ostravy os. automobil. Jel po téže trase ze Znojma průměrnou rychlostí 64 km/h. V kolik hodin se obě vozidla míjela a v jaké vzdálenosti
 • Vzdálenost 7
  Vzdálenost z A do B je 300km. V 7hod. Z A do B vyjíždí trajekt jehož průměrná rychlost je o 20 km/hod je větší než lodi která vyjíždí v 8. Hod. Z B do A. Obě se potkají v 10hod 24 min. Určete jak daleko se potkají od A a v kolik dojedou do cíle.
 • Dva vlaky
  Dva vlaky jedou proti sobě. Jeden jede rychlostí 40 km/h a druhý rychlostí 60 km/h. V jaké vzdálenosti budou 30 minut před setkáním?
 • Hodinky
  Jaký úhel svírá hodinová a minutová ručička, pokud je 0:40?
 • Dvě letadla
  Dvě letadla startují současně z letiště A a B, letí navzájem proti sobě a setkají se za 20 minut. Vzdálenost letišť je 220 km a průměrná rychlost letadla letícího z letiště A je o 60 km/hod větší než průměrná rychlost druhého letadla. Jaké jsou průměrné r
 • Dodávka
  Dodávka o celkové hmotnosti 3,6t zrychlí na úseku 0,286 km ze 76km/h na 130km/h. Jak velká byla síla potřebná k dosažení zrychlení?
 • TN-BA
  Trenčín je od Bratislavy vzdálený 120 km. Průměrná rychlost cyklistu jedoucího z Trenčína směrem do Bratislavy je 20 km/h. Vypočítejte průměrnou rychlost osobního auta, které vyšlo z Bratislavy oproti cyklistovi, pokud cyklista a osobní auto vyrazili ve s
 • Pes a zajíc
  Při honu uvidí pes ve křoví 20 metrů před sebou zajíce. Zajíc začne utíkat a pes ho ve stejnou chvíli začne pronásledovat. Zajíc běží rychlostí 39 km/hod a pes 45 km/hod. Za kolik sekund dohoní pes zajíce?


slovní úlohy - více »