Směrnice a rovnice přímky x=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[0; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: N/A

Normálový tvar rovnice přímky: x = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 0
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = ∞

Směrový úhel přímky: φ = 90° = 1.5708 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = N/A

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (0; 1)

Normálový vektor: n = (1; 0)

střed úsečky AB: M = [0; 0.5]

Rovnica osi úsečky: y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (0; 1) ;   |OB| = 1
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad