Směrnice a rovnice přímky 4x-3y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.3333x

Normálový tvar rovnice přímky: 4x-3y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = 4t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.3333

Směrový úhel přímky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-12.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad