Směrnice a rovnice přímky 8x-3y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 2.6667x

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-3y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 2.6667

Směrový úhel přímky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad