Směrnice a rovnice přímky x-7y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.1429x

Normálový tvar rovnice přímky: x-7y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.1429

Směrový úhel přímky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-25 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad