Směrnice a rovnice přímky 8x-7y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.1429x

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-7y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.1429

Směrový úhel přímky: φ = 48°48'51″ = 0.852 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 10.6301

Vektor: AB = (7; 8)

Normálový vektor: n = (8; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+8y-56.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad