Směrnice a rovnice přímky 5x-8y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.625x

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-8y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.625

Směrový úhel přímky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

střed úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-44.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad