Směrnice a rovnice přímky 10x-9y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.1111x

Normálový tvar rovnice přímky: 10x-9y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = 10t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.1111

Směrový úhel přímky: φ = 48°46″ = 0.838 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 13.4536

Vektor: AB = (9; 10)

Normálový vektor: n = (10; -9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 9x+10y-90.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad