Směrnice a rovnice přímky 8x-9y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8889x

Normálový tvar rovnice přímky: 8x-9y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = 8t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8889

Směrový úhel přímky: φ = 41°38'1″ = 0.7266 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 12.0416

Vektor: AB = (9; 8)

Normálový vektor: n = (8; -9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x+8y-72.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad