Směrnice a rovnice přímky x-3y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.3333x+1

Normálový tvar rovnice přímky: x-3y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.3333

Směrový úhel přímky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutí: x0 = -3

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9487

Délka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-6 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 56°18'36″ = 0.9828 rad