Směrnice a rovnice přímky 5x-3y=-3


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.6667x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-3y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 3t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.6667

Směrový úhel přímky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutí: x0 = -0.6

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.5145

Délka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

střed úsečky AB: M = [1.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-22 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad