Směrnice a rovnice přímky x-4y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[4; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.25x+1

Normálový tvar rovnice přímky: x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.25

Směrový úhel přímky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutí: x0 = -4

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9701

Délka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-9.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 2) ;   |OB| = 4.4721
Skalární součin OA .OB = 2
Úhel ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad