Směrnice a rovnice přímky 5x-4y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.25x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.25

Směrový úhel přímky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutí: x0 = -0.8

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.6247

Délka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-25.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad