Směrnice a rovnice přímky 7x-4y=-4


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 1.75x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 7x-4y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 4t
y = 7t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 1.75

Směrový úhel přímky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutí: x0 = -0.5714

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.4961

Délka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

střed úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-39.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalární součin OA .OB = 8
Úhel ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad