Směrnice a rovnice přímky 3x-7y=-7


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[7; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.4286x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 3x-7y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = 3t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.4286

Směrový úhel přímky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutí: x0 = -2.3333

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9191

Délka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-32 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (7; 4) ;   |OB| = 8.0623
Skalární součin OA .OB = 4
Úhel ∠ AOB = 60°15'18″ = 1.0517 rad