Směrnice a rovnice přímky 5x-8y=-8


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.625x+1

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-8y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 8t
y = 5t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.625

Směrový úhel přímky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutí: x0 = -1.6

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.848

Délka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

střed úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-49.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalární součin OA .OB = 6
Úhel ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad