Směrnice a rovnice přímky x+9y=9


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:
Line slope diagram

Přímka vedená body A[0; 1] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1111x+1

Normálový tvar rovnice přímky: x+9y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 9t
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1111

Směrový úhel přímky: φ = -6°20'25″ = -0.1107 rad

X-posunutí: x0 = 9

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9939

Délka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; -1)

Normálový vektor: n = (1; 9)

střed úsečky AB: M = [4.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-y-40 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad